Z DODATNIMI SREDSTVI V REBALANSU PRORAČUNA 2023 SE NADALJUJE OBNOVA OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ TER OBJEKTOV V OBČINI DOMŽALE

25. 7. 2023 285