NA NOVINARSKI KONFERENCI OBČINE DOMŽALE JE ŽUPANJA PREDSTAVILA NADALJNJE KORAKE IN PREDLAGANE MEHANIZME ZA ČIM PREJŠNJO ODPRAVO POSLEDIC VODNE UJME

31. 8. 2023 103