ZAKLJUČUJE SE JAVNA OBJAVA DVEH DOPOLNJENIH OSNUTKOV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

3. 6. 2024 67