Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah

05.02.2020 Darko M. 303