Vabilo k oddaji ponudbe za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 917/2 v k.o. Homec

23.06.2020 Darinka Ž. 93