OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ŠIRITEV KMETIJE ČERNIVEC V ZGORNJIH JARŠAH (dopolnitev, oktober 2020)

11.11.2020 Darko M. 50
11.11.2020
Javna naznanila in razgrnitve
Do preklica
NE