Sklep o sprejemu poročila o problematiki v zvezi z upravljanjem Hale komunalnega centra Domžale