Št. 18 - 1995

27. 9. 1995 688
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domžale (Št. 18 - 1995)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 05.10.1995
Konec veljavnosti: 12.06.2003
Tip objave: Odlok
Odlok o določitvi območij, sedežih ter številu članov svetov v krajevnih skupnostih v Občini Domžale (Št. 18 - 1995)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.09.1995
Konec veljavnosti: 18.04.1996
Tip objave: Odlok
Odlok o določitvi števila volilnih enot v krajevnih skupnostih v občini Domžale (Št. 18 - 1995)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.09.1995
Konec veljavnosti: 18.04.1996
Tip objave: Odlok
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Št. 18 - 1995)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 28.09.1995
Tip objave: Odlok