Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I-VII 1995