Sklep o delni naložbi sredstev na vpogled za žiro račun proračuna Občine Domžale pri SKB Ljubljana,Poslovna enota Domžale