Sklep o ustanovitvi Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena