Sklep o imenovanju Komisije za pripravo delitvene bilance