Sklep o sprejemu osnutkov Pravilnika o porabi sredstev občine Domžale, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero. Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem, Pravilnika o ugodnem kreditiranju podjetništva in obrti ter ostalega zasebništva v Občini Domžale, Pravilnika o dodeljev