Sklep o reviziji v Komunalno-stanovanjskem podjetju Domžale in Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik