Št. 14 - 1996

12. 11. 1996 1055
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale (Št. 14 - 1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.11.1996
Konec veljavnosti: 16.12.1997
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Roje (Št. 14 - 1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.11.1996
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Domžale (Št. 14 - 1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.11.1996
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1996 (Št. 14 - 1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 12.11.1996
Tip objave: Odlok
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 14 - 1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Odlok o grbu in zastavi občine Domžale (Št. 14 - 1996)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.11.1996
Tip objave: Odlok