Sklep o zagotovitvi sredstev za plačilo izvedenih del pri sanaciji pokopališča Domžale