Št. 16 - 1996

9. 12. 1996 603
Odlok o zazidalnem načrtu območja V-9 Tosama (Št. 16 - 1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1996
Konec veljavnosti: 05.04.2003
Tip objave: Odlok
Sklep o spremembi Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Št. 16 - 1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 10.12.1996
Konec veljavnosti: 15.11.1999
Tip objave: Sklep
Odlok o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Občine Domžale (Št. 16 - 1996)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1996
Konec veljavnosti: 13.04.2000
Tip objave: Odlok