Sklep o izdaji mnenja h kandidaturam za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Preserje pri Radomljah