Sklep o sprejemu sprememb proračuna Občine Domžale za leto 1996 in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Obane Domžale za leto 1996