Sklep o sprejemu informacije o pogodbi o kreditu in plasiranju sredstev