Sklep o sprejemu informacije o postopkih delitve premoženja med občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče