Sklep o razrešitvi člana in imenovanju nadomestnega člana Sveta uporabnikov Občine Domžale ter imenovanju predsednika Sveta uporabnikov Občine Domžale