Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za leto 1998 na območju občine Domžale