Št. 12 - 1997

29. 12. 1997 806
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Št. 12 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 30.12.1997
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v običini Domžale (Št. 12 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.01.1998
Konec veljavnosti: 25.09.2003
Tip objave: Pravilnik
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1997 (Št. 12 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.12.1997
Tip objave: Odlok
Program priprave Strategije razvoja občine Domžale (Št. 12 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1997
Tip objave: Drugo