Sklep o imenovanju Upravnega odbora Stanovanjskega sklada Občine Domžale