Št. 2 - 1997

17. 3. 1997 753
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta otoka V 7 Helios Količevo (Št. 2 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 25.03.1997
Konec veljavnosti: 27.07.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "Javna razsvetljava" (Št. 2 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 25.03.1997
Konec veljavnosti: 05.05.2017
Tip objave: Odlok
Odlok o povečanju davka od premoženja v občini Domžale (Št. 2 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.03.1997
Konec veljavnosti: 10.02.2000
Tip objave: Odlok
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale (Št. 2 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Nadzorni odbor
Konec veljavnosti: 08.10.1999
Tip objave: Poslovnik
Odlok o plakatnih mestih in načinu plakatiranja in oglaševanja na območju občine Domžale (Št. 2 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.03.1997
Konec veljavnosti: 02.10.2003
Tip objave: Odlok
Sklep o sprejemu novih cen oglasov in zahval v glasilu Slamnik ter povišanju honorarjev za dopisnike (Št. 2 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Konec veljavnosti: 15.11.1999
Tip objave: Sklep