Sklep o soglasju k sklenitvi pogodbe o brezpiačni pridobitvi deleža nepremičnin na Kolodvorski 4 v Domžalah