Št. 3 - 1997

29. 4. 1997 920
Odlok o zazidalnem načrtu območja T 12 ob cesti (Št. 3 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 07.05.1997
Tip objave: Odlok
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 1996 (Št. 3 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.04.1997
Tip objave: Odlok
Statut Krajevne skupnosti Rova (Št. 3 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Začetek veljavnosti: 07.05.1997
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Statut