Sklep o sprejemu Odloka o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju registra kmetij in o vzpostavitvi, vodenju in vzdrževanju registra stavb in registra stanovanj v občini Domžale v prvi obravnavi