Sklep o sprejemu poročila o poslovanju Počitniškega doma na Krku