Št. 5 - 1997

19. 6. 1997 757
Odlok o ureditvenem načrtu Radomlje (Št. 5 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 27.06.1997
Konec veljavnosti: 05.04.2003
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta D-15 ob Kamniški (Št. 5 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 27.06.1997
Konec veljavnosti: 05.04.2003
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o stavbnih zemljiščih (Št. 5 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.06.1997
Tip objave: Odlok
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 5 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 27.06.1997
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1997 (Št. 5 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.06.1997
Tip objave: Odlok
Statut Krajevne skupnosti Preserje (Št. 5 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Začetek veljavnosti: 27.06.1997
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Statut
Statut Krajevne skupnosti Slavka Šlandra (Št. 5 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Začetek veljavnosti: 27.06.1997
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Statut
Statut Krajevne skupnosti Jarše-Rodica (Št. 5 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Začetek veljavnosti: 27.06.1997
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Statut