Sklep o sprejemu ukrepov za skrajšanje čakalne dobe v zobozdravstvu v občini Domžale