Sklep o sprejemu informacije o oceni vlaganj v šolske objekte vobdobju 1996-2002