Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I: IX./1997