Sklep o ustanovitvi in imenovanju Komisije za spremljanje postopka iskanja nove lokacije deponije komunalnih odpadkov