Sklep o izvolitvi kandidata za volitve članov Državnega sveta-predstavnikov lokalnih interesov na volitvah 26. novembra 1997