Št. 10 - 1997

24. 11. 1997 1004
Odlok o ureditvenem načrtu območja T-3 Trzin Center (Št. 10 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 02.12.1997
Tip objave: Odlok
Uradni popravek Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v občini Domžale (Št. 10 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 24.11.1997
Konec veljavnosti: 14.06.2001
Tip objave: Drugo
Uradni popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale" (Št. 10 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Datum sprejetja: 13.10.1997
Začetek veljavnosti: 24.11.1997
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 1997 (Št. 10 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 24.11.1997
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Št. 10 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 02.12.1997
Konec veljavnosti: 09.12.1997
Tip objave: Odlok
Uradni popravek Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Domžale (Št. 10 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 24.11.1997
Konec veljavnosti: 11.02.1999
Tip objave: Pravilnik
Sklep o obveznem vabljenju na seje sveta krajevne skupnosti (Št. 10 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.1997
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Sklep