Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet zavoda Srednja šola Domžale