Sklep o imenovanju članov sveta Območne izpostave Sklada Republike Slovenije za Ijubiteljske kulturne dejavnosti