Sklep o imenovanju predstavnika Občine Domžale v Svet Centra za socialno delo Domžale