Sklep o razrešitvi in imenovanju novega člana Nadzornega odbora