Sklep o sprejemu.Odloka o plakatnih mestih in načinu plakatiranja in oglaševanja na območju občine Domžale