Sklep o sprejemu poročila o realizaciji proračuna Občine Domžale za obdobje I:III. 1998