Št. 5 - 1998

12. 6. 1998 1376
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Homec in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 5 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.06.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Nožice in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 5 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.06.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Volčji Potok in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 5 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.06.1998
Konec veljavnosti: 16.11.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Kolovec - Mrzli studenec in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 5 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.06.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Brdo nad Ihanom in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 5 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.06.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Kolovec - Dolomit in ukrepih za zavarovanje voda (Št. 5 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.06.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale (Št. 5 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.06.1998
Konec veljavnosti: 22.02.2005
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Št. 5 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale (Št. 5 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 12.06.1998
Konec veljavnosti: 06.07.2010
Tip objave: Odlok