Uradni popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra štev. 01500-64/97-31