Sklep o sprejemu poročila o nadzornem.pregledu v Podjetniškem centru Domžale