Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2000 na območju občine Domžale