Št. 12 - 1999

16. 12. 1999 868
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Domžale (Št. 12 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 31.12.1999
Konec veljavnosti: 11.04.2002
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o zimski službi (Št. 12 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju Občine Domžale (Št. 12 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Domžale (Št. 12 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Konec veljavnosti: 22.02.2005
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o oskrbi z zemeljskim plinom v občini Domžale (Št. 12 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Konec veljavnosti: 07.10.2008
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o zelenih površinah na območju Občine Domžale (Št. 12 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Tip objave: Odlok
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije (Št. 12 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Konec veljavnosti: 04.10.2006
Tip objave: Pravilnik
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Št. 12 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Tip objave: Pravilnik
Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Domžale (Št. 12 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči (Št. 12 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.12.1999
Konec veljavnosti: 09.02.2016
Tip objave: Pravilnik
Odlok o načinu podeljevanja denarne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (Št. 12 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 16.12.1999
Konec veljavnosti: 09.05.2002
Tip objave: Odlok
Sklep o višini točke za izračun komunalne takse (Št. 12 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Konec veljavnosti: 06.07.2000
Tip objave: Sklep
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 12 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Odlok o spremembi Odloka o plakatnih mestih in načinu plakatiranja in oglaševanja na območju občine Domžale (Št. 12 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 17.12.1999
Konec veljavnosti: 02.10.2003
Tip objave: Odlok