Sklep o sprejemu informacije o delu Centra za mlade Domžale