Št. 8 - 1999

12. 7. 1999 709
Odlok o občinskih cestah (Št. 8 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 27.07.1999
Konec veljavnosti: 14.12.2005
Tip objave: Odlok
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in občinskih kolesarskih poti v občini Domžale (Št. 8 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.07.1999
Konec veljavnosti: 04.07.2006
Tip objave: Odlok
Pravilnik o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov (Št. 8 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 12.07.1999
Tip objave: Pravilnik
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 8 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet